Dlaczego Poznańskie Centrum Edukacji?

W naszych szkołach możesz uzyskać wykształcenie na trzech poziomach. Ukończyć gimnazjum, szkołę średnią, oraz zdobyć zawód z tytułem technika w wybranej szkole policealnej. Zdobyta u nas wiedza zbuduje twój potencjał zawodowy.

2-letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych przygotowujące na tytuł technika

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa 1 rok (dwa semestry), prowadzona jest w trybie zaocznym, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej a proces kształcenia umożliwia przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Podbudowa programowa - szkoła średnia. Szkoła przygotowuje profesjonalistów do pracy z osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi wszechstronnego wsparcia instytucjonalnego i środowiskowego. Miejscem pracy asystenta będzie środowisko domowe z najbliższym otoczenie osoby niepełnosprawnej, instytucje i placówki pomocy społecznej jak i ośrodki wsparcia środowiskowego oraz jednostki służby zdrowia. Asystent realizuje usługi opiekuńcze oraz program rehabilitacji w domu osoby niepełnosprawnej. Zasadniczą ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby niepełnosprawnej, asystent funkcjonuje jako sojusznik, przyjaciel, reprezentant, adwokat, mediator, edukator. Wykładane przedmioty to m.in.: wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii, elementy anatomii i patologii człowieka, język migowy, metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, opieka i pielęgnacja człowieka, terapia zajęciowa i aktywizacja.

Ogólne warunki przyjęcia:

  • wykształcenie średnie
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  • dwie fotografie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty:
  • czesne miesięczne – 195 zł (do 10 września promocja, czesne - 160 zł)

Serdecznie zapraszamy...

słuchacz otrzymuje legitymację, indeks, zaświadczenie o pobieraniu nauki do ZUS itp.

Uwaga nowy adres siedziby!
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Zadzwoń 61 828-09-40