Dlaczego Poznańskie Centrum Edukacji?

W naszych szkołach możesz uzyskać wykształcenie na trzech poziomach. Ukończyć gimnazjum, szkołę średnią, oraz zdobyć zawód z tytułem technika w wybranej szkole policealnej. Zdobyta u nas wiedza zbuduje twój potencjał zawodowy.

2-letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych przygotowujące na tytuł technika

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura.

Gimnazjum dla Dorosłych

Forma nauki:
- zaoczna (weekendy- 2 w miesiącu)
- stacjonarna (4 lub 3 dni w tygodniu, w dowolnie ustalonych godzinach, również popołudniowych)

Możliwość dalszego kształcenia w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych a następnie w naszych Szkołach Policealnych pozwalających uzyskać zawód i tytuł technika.

SZKOŁA POSIADA UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ.

Okres kształcenia wynosi 3 lata (sześć semestrów), w toku nauki przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia gimnazjum.
Słuchaczami Gimnazjum dla Dorosłych mogą być:

  • absolwenci szkoły podstawowej, którzy ukończyli 18 lat
  • absolwenci szkoły podstawowej, którzy ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę i mają trudności z ukończeniem gimnazjum dla młodzieży
  • w określonych przypadkach do gimnazjum można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć ukończyła 16 lat, a także w przypadku uczestników OHP- 15 lat
Ogólne warunki przyjęcia:
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowe
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  • dwie fotografie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • opłata wpisowa – 50 zł
  • czesne miesięczne – 140 zł

Serdecznie zapraszamy...

słuchacz otrzymuje legitymację, indeks, zaświadczenie o pobieraniu nauki do ZUS itp.

Uwaga nowy adres siedziby!
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Zadzwoń 61 828-09-40