Dlaczego Poznańskie Centrum Edukacji?

W naszych szkołach możesz uzyskać wykształcenie na trzech poziomach. Ukończyć gimnazjum, szkołę średnią, oraz zdobyć zawód z tytułem technika w wybranej szkole policealnej. Zdobyta u nas wiedza zbuduje twój potencjał zawodowy.

2-letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych przygotowujące na tytuł technika

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura.

Technik usług kosmetycznych

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa dwa lata (cztery semestry) w trybie zaocznym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz w trakcie edukacji możliwość przygotowania się do egzaminu zawodowego na tytuł technika usług kosmetycznych.
Celem szkoły jest kształcić tak aby absolwenci uzyskali kwalifikacje i kompetencje zawodowe umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług kosmetycznych. Przygotowanie teoretyczne i nabyte umiejętności pozwolą na nowoczesne funkcjonowanie na obszarach specyficznego i rozwojowego rynku pracy oraz na systematyczny rozwój zawodowy. Ofertę edukacyjną na tym kierunku wzbogaca wiedza z interesującego zakresu medyczno kosmetycznego. W trakcie cyklu kształcenia przeprowadza się bieżące szkolenia dla słuchaczy szkoły policealnej uzupełniające wiedzę zawodową, każde szkolenie zakończone jest wydaniem certyfikatu.
Wykładane przedmioty w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego to m.in.: podstawy anatomiczno-dermatologiczne, kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca z wykonywaniem zabiegów praktycznych w pracowni szkolnej.

Ogólne warunki przyjęcia:

  • wykształcenie średnie
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  • dwie fotografie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • opłata wpisowa – 50 zł

Opłaty:
  • czesne miesięczne – 195 zł (do 10 września promocja, czesne - 160zł)

Serdecznie zapraszamy...

słuchacz otrzymuje legitymację, indeks, zaświadczenie o pobieraniu nauki do ZUS itp.

Uwaga nowy adres siedziby!
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Zadzwoń 61 828-09-40