Dlaczego Poznańskie Centrum Edukacji?

W naszych szkołach możesz uzyskać wykształcenie na trzech poziomach. Ukończyć gimnazjum, szkołę średnią, oraz zdobyć zawód z tytułem technika w wybranej szkole policealnej. Zdobyta u nas wiedza zbuduje twój potencjał zawodowy.

2-letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych przygotowujące na tytuł technika

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura.

Szeroki wachlarz kursów w placówkach kształcenia ustawicznego PCE

1. Kursy języków obcych

 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • j. francuski
 • j. hiszpański
 • j. włoski
 • j. rosyjski
 • j. portugalski
2. Kursy języka polskiego dla cudzoziemców

3. Kursy języka polskiego – doskonalące

4. Kursy języka migowego

5. Kursy komputerowe i technologie informacyjne:
(czas trwania każdego kursu komputerowego 50 godzin)
 • poziom podstawowy: obsługa pakietu OFFICE
 • poziom zaawansowany
 • tworzenie stron www-poziom podstawowy: HTML, CSS
 • tworzenie stron www – poziom zaawansowany: ADOBE, PHP, FLASCH
6. Kursy na I i II stopień licencji pracowników ochrony fizycznej osób i mienia

7. Kursy ochrony – zabezpieczanie imprez masowych

słuchacz otrzymuje legitymację, indeks, zaświadczenie o pobieraniu nauki do ZUS itp.

Uwaga nowy adres siedziby!
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Zadzwoń 61 828-09-40