Dlaczego Poznańskie Centrum Edukacji?

W naszych szkołach możesz uzyskać wykształcenie na trzech poziomach. Ukończyć gimnazjum, szkołę średnią, oraz zdobyć zawód z tytułem technika w wybranej szkole policealnej. Zdobyta u nas wiedza zbuduje twój potencjał zawodowy.

2-letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych przygotowujące na tytuł technika

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3 letnie)

1. Przygotowanie do egzaminu maturalnego
2. Możliwość edukacji w macierzystych szkołach policealnych umożliwiających uzyskanie tytułu technika oraz w szkole wyższej.
Wśród przedmiotów nauczania znajdują się:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Historia
 • Geografia
 • Biologia
 • Fizyka
 • Chemia
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Informatyka
Szkoła realizuje przedmioty w zakresie rozszerzonym i uzupełniające.
Ogólne warunki przyjęcia:
 • świadectwo ukończenia gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej lub szkoły zawodowej
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
 • dwie fotografie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty:
 • comiesięczne czesne: tryb zaoczny – 190 zł(do 10 września promocja, czesne - 150 zł )

Serdecznie zapraszamy...

słuchacz otrzymuje legitymację, indeks, zaświadczenie o pobieraniu nauki do ZUS itp.

Uwaga nowy adres siedziby!
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Zadzwoń 61 828-09-40