Dlaczego Poznańskie Centrum Edukacji?

W naszych szkołach możesz uzyskać wykształcenie na trzech poziomach. Ukończyć gimnazjum, szkołę średnią, oraz zdobyć zawód z tytułem technika w wybranej szkole policealnej. Zdobyta u nas wiedza zbuduje twój potencjał zawodowy.

2-letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych przygotowujące na tytuł technika

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura.

Technik farmaceutyczny

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa - szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura. Absolwenci kierunku technik farmaceutyczny uzyskują wysokie kwalifikacje zawodowe, które umożliwiają zaistnienie na rynku pracy lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W wyniku kształcenia zdobywa się m.in. umiejętności klasyfikowania leków, stosowania nazw międzynarodowych i handlowych leków, przedstawiania właściwości farmakologicznych stosowanych produktów leczniczych w zakresie działania czy przeciwwskazań, posługiwania się polskim i łacińskim nazewnictwem surowców i preparatów, a także charakteryzować produkty zielarskie i środki naturalne stosowane w lecznictwie i profilaktyce.
Kształcenie pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu wydawania leków na receptę lekarską, informowania pacjenta o wydanym leku, sposobie dawkowania i przechowywania. Zakończenie edukacji jest związane z uzyskaniem świadectwa szkoły policealnej, a realizowany tok edukacji umożliwia przygotowanie do egzaminu zawodowego na tytuł technika farmaceutycznego. Wykładane przedmioty to m.in. farmakognozja, technologia postaci leków, analiza leków, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia.
Ogólne warunki przyjęcia:

  • wykształcenie średnie
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  • dwie fotografie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty
  • czesne miesięczne - 305 zł

Zapraszamy serdecznie...

słuchacz otrzymuje legitymację, indeks, zaświadczenie o pobieraniu nauki do ZUS itp.

Uwaga nowy adres siedziby!
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Zadzwoń 61 828-09-40