Dlaczego Poznańskie Centrum Edukacji?

W naszych szkołach możesz uzyskać wykształcenie na trzech poziomach. Ukończyć gimnazjum, szkołę średnią, oraz zdobyć zawód z tytułem technika w wybranej szkole policealnej. Zdobyta u nas wiedza zbuduje twój potencjał zawodowy.

2-letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych przygotowujące na tytuł technika

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura.

Chcesz zdobyć doświadczenie w zawodzie?
Chcesz znaleźć pracę po ukończeniu szkoły?

ZAPRASZAMY! Z nami osiągniesz sukces na rynku pracy!


Nasza oferta edukacyjna, to szeroka gama nowoczesnych i atrakcyjnych zawodów prowadzonych w szkołach policealnych.


Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, do podjęcia nauki nie jest wymagana matura!
Dysponujemy doskonale przygotowaną kadrę z szerokim doświadczeniem.
Wyposażamy w wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym rynku pracy.
Umożliwiamy zdobycie atrakcyjnych i konkurencyjnych zawodów.
Rozwijamy nowe kierunki kształcenia.
Prowadzimy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z możliwością kontynuacji nauki w szkołach policealnych i naszej szkole wyższej.
Prowadzimy kursy i szkolenia.

słuchacz otrzymuje legitymację, indeks, zaświadczenie o pobieraniu nauki do ZUS itp.

Uwaga nowy adres siedziby!
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Zadzwoń 61 828-09-40