Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Pomoc rekonwersyjna dla żołnierzy

a

Pomoc rekonwersyjna dla żołnierzy

Kto może ubiegać się o pomoc rekonwersyjną?

 

 • żołnierz po zakończeniu służby, w okresie 2 lat od daty jej zakończenia
 • żołnierz w trakcie służby, planujący jej zakończenie w ciągu 2 lat
 • małżonkowie i dzieci żołnierzy którzy zginęli w trakcie wykonywania obowiązków służbowych lub żołnierzy którzy zakończyli służbę wojskową z przyczyn zdrowotnych w związku z wypadkiem lub chorobą związaną z wykonywaniem służby

 

Co zrobić aby uzyskać pomoc rekonwersyjną?

KROK 1. z szerokiej oferty PCE wybierz zawód który Cię interesuje, następnie z sekretariatu szkoły pobierz zaświadczenie o uprawnieniu szkoły do prowadzenia kształcenia (zaświadczenie to dołączysz do wniosku o pomoc rekonwersyjną)
– aby dowiedzieć się więcej o szkole i jej ofercie dydaktycznej przejdź do opisu konkretnego kierunku – wykaz niezbędnych dokumentów które składają przyszli słuchacze znajdziesz w zakładce „DOKUMENTY”
– opłaty za naukę znajdziesz w opisie konkretnej specjalności

 

KROK 2. złóż wniosek adresowany do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego
– żołnierze którzy zakończyli służbę oraz uprawnieni członkowie rodzin żołnierzy powinni złożyć wniosek w Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym odpowiednim do miejsca zamieszkania
– żołnierze którzy pełnią służbę powinni złożyć wniosek za pośrednictwem dowódcy jednostki

Wniosek powinien być zaadresowany do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego właściwego dla miejsca zamieszkania ubiegającego się o pomoc rekonwersyjną. Dla osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne mieści się pod adresem: 85-915 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 20a, Tel.: (52) 378-51-21 Fax: (52) 378-51-11 Pozostałe Wojskowe Biura Emerytalne uprawnione do udzielania pomocy rekonwersyjnej są w: – Gdańsku – Krakowie – Lublinie – Olsztynie – Szczecinie – Warszawie – Wrocławiu
Do wniosku należy dołączyć:
Żołnierze zawodowi

– zaświadczenie, które otrzymałeś w sekretariacie PCE.
– dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej
– zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego
– zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej
Byli żołnierze zawodowi
– zaświadczenie, które otrzymałeś w sekretariacie PCE
– decyzję o zwolnieniu ze służby wojskowej  lub decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa
– dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej

Małżonek żołnierza
– zaświadczenie, które otrzymałeś sekretariacie PCE
– skrócony odpis aktu małżeńskiego
– dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych

Dzieci żołnierza lub ich prawni opiekunowie
– zaświadczenie, które otrzymałeś w sekretariacie PCE
– skrócony odpis aktu urodzenia
– dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych

Dzieci żołnierza w wieku od 18 do 25 lat
– zaświadczenie, które otrzymałeś w sekretariacie PCE
– skrócony odpis aktu urodzenia
– dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych
– oświadczenie o stanie cywilnym
– zaświadczenie o pobieraniu nauki
– ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności

KROK 3. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o pomocy rekonwersyjnej złóż komplet dokumentów wymaganych w sekretariacie PCE wraz z oryginałem decyzji wydanej przez Wojskowe Biuro Emerytalne

KROK 4. Rozpocznij naukę i zdobywaj klucze do sukcesu!

Adresy i telefony instytucji zajmujących się rekonwersją kadr.
– http://www.mon.gov.pl/pl/strona/20

Zobacz także:
– Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r.

Pliki do pobrania:

– wniosek o pomoc rekonwersyjną do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego

Zdobądź dobry zawód. Znadź pracę po ukończeniu szkoły!

Zapisz się już teraz!

a

Szeroki wachlarz kursów w placówkach kształcenia ustawicznego PCE

1. Kursy języków obcych

 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • j. francuski
 • j. hiszpański
 • j. włoski
 • j. rosyjski
 • j. portugalski

2. Kursy języka polskiego dla cudzoziemców

3. Kursy języka polskiego – doskonalące

4. Kursy języka migowego

5. Kursy komputerowe i technologie informacyjne:
(czas trwania każdego kursu komputerowego 50 godzin)

 • poziom podstawowy: obsługa pakietu OFFICE
 • poziom zaawansowany
 • tworzenie stron www-poziom podstawowy: HTML, CSS
 • tworzenie stron www – poziom zaawansowany: ADOBE, PHP, FLASH

6. Kursy na I i II stopień licencji pracowników ochrony fizycznej osób i mienia

7. Kursy ochrony – zabezpieczanie imprez masowych

Zdobądź dobry zawód. Znadź pracę po ukończeniu szkoły!

Zapisz się już teraz!

User registration

You don't have permission to register

Reset Password