Dlaczego Poznańskie Centrum Edukacji?

W naszych szkołach możesz uzyskać wykształcenie na trzech poziomach. Ukończyć gimnazjum, szkołę średnią, oraz zdobyć zawód z tytułem technika w wybranej szkole policealnej. Zdobyta u nas wiedza zbuduje twój potencjał zawodowy.

2-letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych przygotowujące na tytuł technika

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura.

Technik informatyk

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa dwa lata (cztery semestry). Intensywna ekspansja komputerów i informatyki jako dziedziny wiedzy wkraczającej w życie codzienne sprawia, że niezwykle ważne stają się umiejętności z zakresu obsługi komputera, poznania oprogramowania, systemów operacyjnych, sprawnej obsługi internetu jako współczesnego nośnika wiedzy i informacji. W gamie zajęć edukacyjnych znajdują się m.in.: język angielski zawodowy, urządzenia techniki komputerowej, systemy operacyjne, sieci komputerowe, administracja bazami danych. Na współczesnym rynku pracy umiejętności z zakresu informatyki są niezmiernie preferowane oraz pozwalają na funkcjonowanie w różnych płaszczyznach zawodowych. Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a w trakcie przebiegu edukacji możliwość przygotowania do egzaminu zawodowego na tytuł technik informatyk.

Ogólne warunki przyjęcia:

  • wykształcenie średnie
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  • dwie fotografie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty:
  • czesne miesięczne – 195 zł ( do 10 września promocja, czesne - 150 zł )

Serdecznie zapraszamy...

słuchacz otrzymuje legitymację, indeks, zaświadczenie o pobieraniu nauki do ZUS itp.

Uwaga nowy adres siedziby!
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Zadzwoń 61 828-09-40