Dlaczego Poznańskie Centrum Edukacji?

W naszych szkołach możesz uzyskać wykształcenie na trzech poziomach. Ukończyć gimnazjum, szkołę średnią, oraz zdobyć zawód z tytułem technika w wybranej szkole policealnej. Zdobyta u nas wiedza zbuduje twój potencjał zawodowy.

2-letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych przygotowujące na tytuł technika

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura.

Technik masażysta

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nauka trwa dwa lata (cztery semestry), absolwenci tego kierunku zostają wyposażeni w szeroką wiedzę z zakresu nauk medycznych i humanistycznych, umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pacjentem oraz wykonywania masażu, w tym klasycznego w profilaktyce i leczeniu. Absolwent kierunku technik masażysta jest przygotowany do wykonywania masażu klasycznego i segmentalnego, drenażu limfatycznego, masażu metodą Schantala, wykonywania masażu sportowego i kosmetycznego. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności umożliwiają stosowanie różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta, obserwowanie i ocenianie reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowania przyjętych technik masażu. Miejscami zatrudnienia dla technika masażysty są: zespoły rehabilitacyjne szpitali i klinik, lecznictwo uzdrowiskowe, gabinety i przychodnie rehabilitacyjne, gabinety odnowy biologicznej, domy pomocy społecznej oraz obiekty sportowe i rekreacyjne. Działalność zawodowa technika masażysty ma na celu utrzymanie sprawności organizmu zarówno dzieci jak i osób dorosłych, stosowanie masażu leczniczego, profilaktycznego, a także pielęgnującego zdrowie oraz urodę.

Zakończenie edukacji jest finalizowane uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a realizowana edukacja umożliwia przygotowanie do egzaminu zawodowego na tytuł technika masażysty.
Wykładane przedmioty to m. in.: teoretyczne podstawy masażu, anatomia z fizjologią, zarys fizjoterapii, wybrane zagadnienia kliniczne oraz przedmioty w kształceniu zawodowym z zakresu pracowni masażu.

Ogólne warunki przyjęcia:

  • wykształcenie średnie
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  • dwie fotografie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty:
  • czesne miesięczne - 260 zł ( do 10 września promocja, czesne - 195zł

Serdecznie zapraszamy...

słuchacz otrzymuje legitymację, indeks, zaświadczenie o pobieraniu nauki do ZUS itp.

Uwaga nowy adres siedziby!
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Zadzwoń 61 828-09-40