Dlaczego Poznańskie Centrum Edukacji?

W naszych szkołach możesz uzyskać wykształcenie na trzech poziomach. Ukończyć gimnazjum, szkołę średnią, oraz zdobyć zawód z tytułem technika w wybranej szkole policealnej. Zdobyta u nas wiedza zbuduje twój potencjał zawodowy.

2-letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych przygotowujące na tytuł technika

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa dwa lata (cztery semestry). W programie nauczania występuje m.in.: ochrona osób, ochrona mienia, konwojowanie, samoobrona i techniki interwencyjne prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów służb policyjnych, wyszkolenie strzeleckie, zabezpieczenie imprez masowych, podstawy prawa. Dodatkowa oferta: szkolna sekcja „Judo”. Szkoła pośredniczy w uzyskaniu miejsc praktyk i zatrudnienia. Edukacja finalizowana jest świadectwem ukończenia szkoły policealnej, realizowana edukacja umożliwia przygotowanie do egzaminu zawodowego na tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia, co jest związane z uzyskaniem licencji drugiego stopnia.

Ogólne warunki przyjęcia:

  • wykształcenie średnie
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  • dwie fotografie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty:
  • czesne miesięczne – 195 zł (do 10 września promocja, czesne - 150 zł )

Serdecznie zapraszamy...

słuchacz otrzymuje legitymację, indeks, zaświadczenie o pobieraniu nauki do ZUS itp.

Uwaga nowy adres siedziby!
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Zadzwoń 61 828-09-40