Dlaczego Poznańskie Centrum Edukacji?

W naszych szkołach możesz uzyskać wykształcenie na trzech poziomach. Ukończyć gimnazjum, szkołę średnią, oraz zdobyć zawód z tytułem technika w wybranej szkole policealnej. Zdobyta u nas wiedza zbuduje twój potencjał zawodowy.

2-letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych przygotowujące na tytuł technika

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura.

Pomoc rekonwersyjna dla żołnierzy

Kto może ubiegać się o pomoc rekonwersyjną?

 • żołnierz po zakończeniu służby, w okresie 2 lat od daty jej zakończenia
 • żołnierz w trakcie służby, planujący jej zakończenie w ciągu 2 lat
 • małżonkowie i dzieci żołnierzy którzy zginęli w trakcie wykonywania obowiązków służbowych lub żołnierzy którzy zakończyli służbę wojskową z przyczyn zdrowotnych w związku z wypadkiem lub chorobą związaną z wykonywaniem służby
 • Co zrobić aby uzyskać pomoc rekonwersyjną?

  KROK 1. z szerokiej oferty PCE wybierz zawód który Cię interesuje, następnie z sekretariatu szkoły pobierz zaświadczenie o uprawnieniu szkoły do prowadzenia kształcenia (zaświadczenie to dołączysz do wniosku o pomoc rekonwersyjną)
  - aby dowiedzieć się więcej o szkole i jej ofercie dydaktycznej przejdź do opisu konkretnego kierunku - wykaz niezbędnych dokumentów które składają przyszli słuchacze znajdziesz w zakładce „DOKUMENTY”
  - opłaty za naukę znajdziesz w opisie konkretnej specjalności

   

  KROK 2. złóż wniosek adresowany do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego
  - żołnierze którzy zakończyli służbę oraz uprawnieni członkowie rodzin żołnierzy powinni złożyć wniosek w Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym odpowiednim do miejsca zamieszkania
  - żołnierze którzy pełnią służbę powinni złożyć wniosek za pośrednictwem dowódcy jednostki

  Wniosek powinien być zaadresowany do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego właściwego dla miejsca zamieszkania ubiegającego się o pomoc rekonwersyjną. Dla osób zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne mieści się pod adresem: 85-915 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 20a, Tel.: (52) 378-51-21 Fax: (52) 378-51-11 Pozostałe Wojskowe Biura Emerytalne uprawnione do udzielania pomocy rekonwersyjnej są w: - Gdańsku - Krakowie - Lublinie - Olsztynie - Szczecinie - Warszawie - Wrocławiu
  Do wniosku należy dołączyć:
  Żołnierze zawodowi

  - zaświadczenie, które otrzymałeś w sekretariacie PCE.
  - dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej
  - zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego
  - zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej
  Byli żołnierze zawodowi
  - zaświadczenie, które otrzymałeś w sekretariacie PCE
  - decyzję o zwolnieniu ze służby wojskowej  lub decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa
  - dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej

  Małżonek żołnierza
  - zaświadczenie, które otrzymałeś sekretariacie PCE
  - skrócony odpis aktu małżeńskiego
  - dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych

  Dzieci żołnierza lub ich prawni opiekunowie
  - zaświadczenie, które otrzymałeś w sekretariacie PCE
  - skrócony odpis aktu urodzenia
  - dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych

  Dzieci żołnierza w wieku od 18 do 25 lat
  - zaświadczenie, które otrzymałeś w sekretariacie PCE
  - skrócony odpis aktu urodzenia
  - dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych
  - oświadczenie o stanie cywilnym
  - zaświadczenie o pobieraniu nauki
  - ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności


  KROK 3. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o pomocy rekonwersyjnej złóż komplet dokumentów wymaganych w sekretariacie PCE wraz z oryginałem decyzji wydanej przez Wojskowe Biuro Emerytalne

  KROK 4. Rozpocznij naukę i zdobywaj klucze do sukcesu!


  Adresy i telefony instytucji zajmujących się rekonwersją kadr.
  http://www.mon.gov.pl/pl/strona/20

  Zobacz także:
  - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r.

  Pliki do pobrania:

  - wniosek o pomoc rekonwersyjną do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego

  słuchacz otrzymuje legitymację, indeks, zaświadczenie o pobieraniu nauki do ZUS itp.

  Uwaga nowy adres siedziby!
  ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

  Zadzwoń 61 828-09-40