Dlaczego Poznańskie Centrum Edukacji?

W naszych szkołach możesz uzyskać wykształcenie na trzech poziomach. Ukończyć gimnazjum, szkołę średnią, oraz zdobyć zawód z tytułem technika w wybranej szkole policealnej. Zdobyta u nas wiedza zbuduje twój potencjał zawodowy.

2-letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych przygotowujące na tytuł technika

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura.

Opiekunka środowiskowa

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka w szkole trwa rok (dwa semestry). Szkoła realizując program nauczania kształci fachowców, którzy profesjonalnie potrafią udzielić wsparcia oraz otoczyć opieką osoby starsze, niepełnosprawne oraz dzieci. Do zadań opiekunki środowiskowej należy m.in.: zdiagnozowanie otoczenia podopiecznego, zaplanowanie i pokierowanie jego funkcjonowaniem w domu i środowisku społecznym, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, organizacja i programowanie czasu wolnego. Zakończenie edukacji jest związane z uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, tok nauki umożliwia przygotowanie do egzaminu zawodowego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Przedmioty nauczania dotyczą zakresu psychologii i socjologii, pedagogiki, higieny i żywienia, języka migowego, zabaw ruchowych.
Ogólne warunki przyjęcia:

  • wykształcenie średnie
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  • dwie fotografie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty:
  • cczesne miesięczne – 195 zł ( do 10 września promocja, czesne - 150 zł)

Serdecznie zapraszamy...

słuchacz otrzymuje legitymację, indeks, zaświadczenie o pobieraniu nauki do ZUS itp.

Uwaga nowy adres siedziby!
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Zadzwoń 61 828-09-40