Dlaczego Poznańskie Centrum Edukacji?

W naszych szkołach możesz uzyskać wykształcenie na trzech poziomach. Ukończyć gimnazjum, szkołę średnią, oraz zdobyć zawód z tytułem technika w wybranej szkole policealnej. Zdobyta u nas wiedza zbuduje twój potencjał zawodowy.

2-letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych przygotowujące na tytuł technika

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura.

Terapeuta zajęciowy

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa 2 lata (cztery semestry). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a edukacja umożliwia przygotowanie do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wynikiem pracy terapeuty zajęciowego jest aktywizowanie swojego podopiecznego poprzez stosowanie określonych rodzajów metod i technik terapii zajęciowej, planowanie i prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej w pracowniach terapii zajęciowe. Absolwent potrafi organizować stanowiska pracy dla podopiecznych, organizować i prowadzić imprezy towarzyskie, wycieczki, zajęcia sportowe i rekreacyjne, wykonywać podstawowe prace z zakresu krawiectwa, dziewiarstwa, zajęć plastyczno-malarskich, obróbki różnych materiałów, prowadzić trening kulinarny, czy też udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Absolwent uzyskuje umiejętność prowadzenia zajęć integracyjnych i treningu komunikacji interpersonalnej, współdziałania z zespołem opiekuńczo-rehabilitacyjnym, planowania programu terapii, promowania zdrowia i higieny osobistej, łagodzenia skutków choroby. Miejsca zatrudnienia terapeuty zajęciowego: sanatoria, oddziały szpitalne, w tym rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej, domy środowiskowe, dzienne domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, warsztaty terapii zajęciowej. Istotą terapii zajęciowej jest „leczenie przez działanie”. Wykładane przedmioty to m.in.: podstawy terapii zajęciowej, planowanie i organizacja terapii zajęciowej, prowadzenie terapii zajęciowej, język migowy, podstawy psychologii i pedagogiki, zarys anatomii i fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy.

Ogólne warunki przyjęcia:

  • wykształcenie średnie
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  • dwie fotografie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty:
  • czesne miesięczne – 230 zł (do 10 września promocja, czesne 195 zł)

Serdecznie zapraszamy...

słuchacz otrzymuje legitymację, indeks, zaświadczenie o pobieraniu nauki do ZUS itp.

Uwaga nowy adres siedziby!
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Zadzwoń 61 828-09-40