Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Roczne szkoły policealne

2-letnie szkoły policealne PCE. Zdobądź zawód w 2 lata!

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura.

a

Asystent osoby niepełnosprawnej

Opis

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa 1 rok (dwa semestry), prowadzona jest w trybie zaocznym, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej a proces kształcenia umożliwia przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Cele

Podbudowa programowa – szkoła średnia. Szkoła przygotowuje profesjonalistów do pracy z osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi wszechstronnego wsparcia instytucjonalnego i środowiskowego. Miejscem pracy asystenta będzie środowisko domowe z najbliższym otoczenie osoby niepełnosprawnej, instytucje i placówki pomocy społecznej jak i ośrodki wsparcia środowiskowego oraz jednostki służby zdrowia. Asystent realizuje usługi opiekuńcze oraz program rehabilitacji w domu osoby niepełnosprawnej. Zasadniczą ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby niepełnosprawnej, asystent funkcjonuje jako sojusznik, przyjaciel, reprezentant, adwokat, mediator, edukator.

Przedmioty

Wykładane przedmioty to m.in.: wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii, elementy anatomii i patologii człowieka, język migowy, metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, opieka i pielęgnacja człowieka, terapia zajęciowa i aktywizacja.

Ogólne warunki przyjęcia
 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
 • dwie fotografie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty
 • czesne miesięczne – 195 zł (do 10 września promocja, czesne – 160 zł)
a

Opiekunka środowiskowa

Opis

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka w szkole trwa rok (dwa semestry).

Cele

Szkoła realizując program nauczania kształci fachowców, którzy profesjonalnie potrafią udzielić wsparcia oraz otoczyć opieką osoby starsze, niepełnosprawne oraz dzieci. Do zadań opiekunki środowiskowej należy m.in.: zdiagnozowanie otoczenia podopiecznego, zaplanowanie i pokierowanie jego funkcjonowaniem w domu i środowisku społecznym, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, organizacja i programowanie czasu wolnego. Zakończenie edukacji jest związane z uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, tok nauki umożliwia przygotowanie do egzaminu zawodowego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Przedmioty

Przedmioty nauczania dotyczą zakresu psychologii i socjologii, pedagogiki, higieny i żywienia, języka migowego, zabaw ruchowych.

Ogólne warunki przyjęcia
 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
 • dwie fotografie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty
 • czesne miesięczne – 195 zł (do 10 września promocja, czesne – 150 zł)

Zdobądź dobry zawód. Znadź pracę po ukończeniu szkoły!

Zapisz się już teraz!

User registration

You don't have permission to register

Reset Password